Çevre Politikası

Çevre Politikası

Arangül Plastik Kalıp Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;

■        Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatı uygulamayı,

■        Çevre ile ilgili resmi ve özel kuruluşların faaliyetlerine katılarak destek vermeyi,

■        Her meslekten ve toplumun her kesiminden insanlara kendi uğraş alanları ile ilgili çevreci bir yaklaşım tarzı kazandırmayı,

■        Hizmet verdiğimiz ürünleri, çevre dostu olan ürünlerden seçmeyi,

■        Paydaşların içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını ve sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,

■        Yaşadığımız çevreyi çocuklarımızdan ödünç aldığımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlaması ve uygulamasında çevreyle uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

■        Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,

Bu güne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımızı kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ediyoruz.